Behandeling van griep

Aangezien een griep over het algemeen vanzelf overgaat worden er meestal geen medicijnen voorgeschreven. Wanneer mensen zich erg beroerd voelen kunnen ze gebruik van gewone pijnstilling maken. Je wordt er niet sneller beter van, maar het kan de klachten even iets verlichten. Gewoon uitzieken is gewoonlijk de behandeling.
Wanneer mensen een minder goed werkend immuunsysteem hebben wordt er wel eerder ingegrepen. Zij kunnen antivirale middelen voorgeschreven krijgen. Dit wordt bij de gezonde bevolking niet voorgeschreven omdat het middel (antivirale medicatie) dan schadelijker is dan de aandoening (griep). Wanneer mensen alleen besmet zijn met het influenzavirus heeft het g��n zin om antibiotica voor te schreven. Dit komt omdat virussen niet gevoelig voor antibiotica zijn. De enige reden om antibiotica voor te schrijven is als mensen naast een virusinfectie ook een bacteri�le infectie hebben gekregen. De complicaties van de griep kunnen dus soms wel met antibiotica behandeld worden.

Wanneer het virus volop in de lucht aanwezig is loopt iedereen een risico om besmet te worden met het influenzavirus. De kans vergroot echter wel als je je in grote en dichte ruimtes met veel mensen bevindt. Je moet dan denken aan het openbaar vervoer, scholen, kantoren en winkelcentra. Kinderen tussen de 5-14 jaar lopen het grootste risico. Zij kunnen op school en thuis ook weer anderen aansteken. Ouderen lopen dus een minder groot risico, maar wanneer zij ziek worden is de kans op complicaties en een slechte afloop wel groter.

Complicaties bij griep

Er zijn een aantal complicaties die ervoor kunnen zorgen dat een griep erger of zelfs gevaarlijk wordt. Je moet dan vooral denken aan de extra bacteri�le infecties die naast de virusinfectie door de celschade kunnen ontstaan. De gevolgen van een dergelijke bacteri�le infectie zijn het ontstaan van een oorontsteking, een longontsteking, luchtwegontsteking (bronchitis) en een ontsteking van de hartspier (myocarditis). Tijdens een epidemie die in de winter plaatsvindt overlijden er in Nederland nog steeds mensen. Jaarlijks gaat het in Nederland om ongeveer 1.000 � 2.000 mensen die aan de griep zelf of aan de complicaties ervan komen te overlijden. Risicogroepen zijn vooral:
- Ouderen: ongeveer 90% van de sterfgevallen is > 65 jaar.
- Mensen met al een ziekte: wanneer mensen al ziek zijn kan het zijn dat hun afweersysteem minder goed werkt en het lichaam minder goed met de virussen en bacteri�n kan omgaan. Aandoeningen die een verhoogd risico geven zijn mensen met suikerziekte en mensen met een hart- of longziekte. Wanneer deze mensen besmet raken met het influenzavirus wordt dit virus minder goed opgeruimd en kan het virus of de bijkomende bacterie ervoor zorgen dat de ziekte die ze al hadden veel erger wordt. Je kan denken aan hartfalen, astma-aanvallen of een coma door toedoen van de suikerziekte.
- Zwangere vrouwen
- Zuigelingen

Meer informatie